Společnost XANDOR Plastics si uvědomuje důležitost profesionálního partnerství se svými dodavateli a vyžaduje, aby všichni její partneři měli stejně vysoké standardy kvality a etiky.

Certifikace dodavatelů

Aby společnost XANDOR Plastics mohla splňovat normy IATF 16949, ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 (platné požadavky), musí mít přímí dodavatelé materiálu pro společnost XANDOR Plastics zavedenou minimálně normu ISO 9001:2015 s plánem na dosažení IATF 16949, jak je požadováno.   Společnost XANDOR Plastics se zavazuje tyto normy dodržovat, a proto to očekává i od svých partnerů.  Společnost XANDOR Plastics pomůže dodavatelům zlepšit jejich stávající (nebo získat nový) akreditační status, aby se stali prvotřídními dodavateli.   Společnost XANDOR Plastics naplánuje a provede audity procesů u všech nových dodavatelů i u stávajících schválených dodavatelů.  Společnost XANDOR Plastics má právo ukončit jakýkoli vztah, pokud dodavatel požadované standardy nedodrží.

Pro všechny dodavatele společnosti XANDOR Plastics je povinné předložit aktuální certifikáty.

Etické zásady

Následující zásady uznávají standardy, které musí dodavatelé při své obchodní činnosti dodržovat:

Dodržování právních předpisů

Dodržování zákonných požadavků je pro společnost XANDOR Plastics zásadní. Proto vyžadujeme a očekáváme, že všichni naši dodavatelé budou dodržovat všechny platné právní požadavky a vždy se zdrží všeho, co by mohlo vést k porušení zákona.

Lidská a zaměstnanecká práva

Společnost XANDOR Plastics respektuje lidská a zaměstnanecká práva a považuje jejich dodržování za nezbytnou podmínku. To vyžaduje, aby dodavatelé společnosti XANDOR Plastics nevyužívali dětskou práci (děti mladší zákonného věku), nucenou práci a obchodování s lidmi. Dodavatelé by měli zabránit jakémukoli druhu nedobrovolné práce, praktikám fyzického týrání, diskriminace, sexuálního obtěžování nebo jiným nevhodným praktikám.

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Od dodavatelů společnosti XANDOR Plastics se očekává, že budou dodržovat zákonné požadavky na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a budou mít zavedené zásady týkající se těchto požadavků, aby chránili místní životní prostředí a zaměstnance.

Registrace dodavatelů

Pokud považujete svou firmu za potenciálního dodavatele a chcete, aby společnost XANDOR Plastics prohlédla váš firemní profil, kontaktujte prosím člena našeho týmu pro zadávání zakázek. Uvědomte si, prosím, že se v tomto případě nejedná o formální smluvní obchodní vztah.

Standardní nákupní podmínky

Dodavatelé si mohou prohlédnout naše standardní nákupní podmínky zde.

Standardní nákupní podmínky

Příručka kvality dodavatele

Dodavatelé si mohou zobrazit naši příručku kvality dodavatele zde.

Příručka kvality dodavatele
Logistické specifikace pro dodavatele