Odmítnutí odpovědnosti

Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze k obecným informačním účelům. Informace poskytuje společnost XANDOR Plastics, a přestože se snažíme udržovat informace aktuální a správné, neposkytujeme žádná výslovná ani implicitní prohlášení ani záruky týkající se úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti webové stránky či informací, produktů, služeb a souvisejících grafických obsahů, které jsou součástí webové stránky pro jakýkoli účel. Spoléhání se na tyto informace je proto výhradně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, mimo jiné včetně nepřímé či následné ztráty nebo škody, nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající ze ztráty dat nebo zisku, ke které došlo v důsledku používání této webové stránky nebo v souvislosti s ní.

Prostřednictvím této webové stránky můžete navštívit odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti XANDOR Plastics. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Uvedení jakýchkoli odkazů nemusí nutně znamenat doporučení nebo podporu názorů v nich vyjádřených.

Vynakládáme veškeré úsilí, aby webová stránka fungovala bez problémů. Společnost XANDOR Plastics však nenese a neponese odpovědnost za dočasnou nedostupnost webové stránky z důvodu technických problémů, které jsou mimo naši kontrolu.