Téměř všechny vlastnosti moderního vozidla – od bezpečnosti a výkonu až po účinnost a estetiku – se opírají o plasty a stále častěji o polymerní kompozity umožňující splňovat neustále se vyvíjející očekávání zákazníků.

Inovační aktivity společnosti XANDOR Plastics se snaží reagovat na trendy, které určují nové vize v automobilovém průmyslu, spotřební elektronice a stavebnictví.

Klíčovým pilířem obchodní strategie společnosti XANDOR je zaměřovat se na cílené inovační projekty, které nabízejí konstrukční, materiálová a procesní řešení, jež obohacují a umožňují nové generace výrobků a inteligentních systémů pro vozidla.

XANDOR Plastics - Strategický inovativní koncept

Šestistupňový inovační systém společnosti XANDOR Plastics

Společnost XANDOR vyvinula a zavedla šestistupňový systém vývoje inovativních technologií, materiálů a procesů, přičemž využila různých dovedností týmu XANDOR Automotive. Vynalézavost společnosti XANDOR Plastics při vytváření inovací zítřka je výsledkem využívání celoživotních zkušeností a schopnosti rozpoznat nejvýznamnější nové trendy.

Stěžejní cíle inovací společnosti XANDOR využívající šestistupňový proces jsou:

1.   Bezpečné a účinné zavádění doplňkových technologií na podporu nových/budoucích obchodních příležitostí.

2.  Proaktivní plnění potřeb nových trendů v automobilovém průmyslu, které jsou relevantní pro naši vizi a budoucí produktovou strategii.

3.   Zlepšovat spolupráci s našimi zákazníky, externími subjekty a napříč funkčními týmy v rámci celé společnosti.

Všechny projekty využívají inovační proces XANDORS a systém Gateway, aby bylo zajištěno rozhodování o prioritách a investicích pod vedením managementu.

XANDOR Plastics - Integrovaný systém inovačních procesních kroků

Náš cílený inovační systém nám v posledních letech umožnil vyvinout klíčové technologie, které pomohou udržet společnost XANDOR Plastics a její zákazníky na špici technologických inovací, včetně využití metodik odlehčování, udržitelného navrhování, chytré mobility, interiérových a exteriérových materiálů a dekorativních procesů, které našim zákazníkům zajistí odlišení od konkurence.

Společnost XANDOR je připravena na revoluci

Umožňuje navrhovat a plynule integrovat vysoce hodnotné dekorativní komponenty s elektronickým obsahem a robustní povrchovou úpravou.

Návrh a výroba mřížek a předních kapot, které splňují neustále se vyvíjející stylové požadavky výrobců OEM a zároveň umožňují integraci LIDARu, radarových senzorů a vyhřívaných prvků spolu s inovativními dekorativními fóliemi nebo povrchovými úpravami.

Společnost XANDOR má zkušenosti s In Mould Electronics (IME), což je nově se rozvíjející technologická oblast, u níž očekáváme v nadcházejících letech růst vyvolaný tím, jak budou výrobci rozšiřovat vestavěné funkce, dotykové povrchy, ovládání ambientního osvětlení a integraci se zařízeními internetu věcí.

Materiály a návrhy umožňující transparentnost signálu pro výstupní senzory, odrazivost signálu pro usnadnění detekce jiných vozidel a infrastruktury, robustní výkon v náročných provozních podmínkách vozidla a volnost designu s ohledem na styl, tvar a funkci.

Společnost XANDOR je připravena na revoluci

Podpora nového pojetí interiérů vozidel.

Nabídka možností přívětivějších a inkluzivnějších interiérů vozidel, které rozšiřují přístup k dopravě pro starší a zdravotně postižené cestující.

Zlepšení schopnosti interiérů odolávat opotřebení při používání ve sdíleném vozidle (např. materiály odolné proti poškrábání, které chrání drahé displeje a dotykové obrazovky; komponenty s vysokou odolností, které lze snadno opravit, vyměnit, renovovat a recyklovat; a hygienické materiály se samočisticími, protizápachovými a antimikrobiálními vlastnostmi pro lepší zážitek a pohodlí cestujících).

Nabídka dekorativních interiérových a exteriérových povrchů na složitých chytrých trojrozměrných plastových komponentech s odpovídajícími dotykovými senzory. Dekorativní povrchy od povrchových úprav s chromovým efektem až po potisky jednotlivými obrázky a zakázkovou grafiku s ohromující vizuálně estetickou a vysoce výkonnou úrovní, která poskytuje koncovému uživateli jedinečný design a představuje argument pro koupi. Začlenění rozhraní člověk/stroj do automobilového průmyslu: Také domácí spotřebiče a spotřební elektronika se mohou stát funkčními designovými předměty.

Společnost XANDOR je připravena na revoluci

Vyrovnání zvýšené hmotnosti z přidaných funkcí.

Vysoký poměr pevnosti a hmotnosti pro kompenzaci přidané hmotnosti zvyšuje a zlepšuje účinnost vozidla. Nižší hmotnost, méně paliva, méně CO2. Snížení celkové hmotnosti s cílem zlepšit spotřebu pohonných hmot a současně vyhovět požadavkům na výkon v automobilovém průmyslu.

 

 

 
Obrázek s laskavým svolením Tepex®

Podpora udržitelného designu a dodávek.

Společnost XANDOR plně podporuje a prosazuje design vhodný pro demontáž, opravy a výměnu prodlužující životnost výrobků, stejně jako účinnou recyklaci a opětovné použití materiálů v nových vozidlech a dalších užitečných aplikacích.

Pokroky v technologiích recyklace polymerů, metody spojování více materiálů, přístupy k demontáži a využití vozidel na konci životnosti a komplexní nástroje pro posuzování životního cyklu (LCA) s vysoce kvalitními údaji umožňují přechod plastů k více oběhovému hospodářství.