Pracovní příležitosti

Ve společnosti XANDOR Plastics jsme hrdí na rozvoj našich zaměstnanců. Řada našich vedoucích pracovníků zahájila svou kariéru na nižších pozicích v podniku, mnozí z nich jako učni, než se stali součástí společnosti. V naší společnosti můžete rozvíjet kariéru v různých oborech. Naše pracovní příležitosti zahrnují;

 • Prodej
 • Technika výroby
 • Vývoj nových výrobků
 • Výroba
 • Údržba a technika
 • Finance
 • Lidské zdroje
 • Péče o zákazníky
 • Navrhování a vývoj
 • Řízení jakosti
 • Řízení programů
 • IT
 • Zdraví, bezpečnost a životní prostředí
 • Nákup

Učňovská příprava

Společnost XANDOR Plastics uznává význam učňů a učňovského školství. Od prvního dne budete zaměstnáni na dobu neurčitou a budete vnímáni jako profesionálové s řadou možností budovat kariéru, o kterou usilujete. Naše učňovské programy se zaměřují na individuální rozvoj každého jedince tak, aby vedle uznávané kvalifikace získal na míru šité praktické zkušenosti a dovednosti potřebné pro získání zaměstnání.

Příležitosti pro absolventy

Společnost XANDOR Plastics si uvědomuje hodnotu nabídky příležitostí pro absolventy ve všech našich závodech. Věříme, že absolventi mají obrovský potenciál, o který je však třeba pečovat a rozvíjet je. Proto z absolventů vychováváme budoucí vedoucí pracovníky a manažery. Zajišťujeme, aby absolventi měli potřebnou podporu, pravidelnou zpětnou vazbu a kontakt s širším pohledem na naše podnikání, díky čemuž získají potřebné zkušenosti a základy pro další rozvoj. V uplynulých letech jsme vychovali řadu absolventů v mnoha odděleních, jako je např. konstrukce, konstrukce nových výrobků, řízení jakosti, příprava procesů, prodej, projektový management, finance a lidské zdroje.

Volné pozice

Hledáte uspokojující zaměstnání? Podívejte se na naše aktuální volné pozice.

Zobrazte si na naše aktuální volné pozice