Společnost XANDOR Plastics má efektivní, flexibilní a vysoce automatizovaná výrobní zařízení s nejmodernějšími a energeticky účinnými vstřikovacími lisy na plasty a 5 moderními lakovnami.

To nám umožňuje vyrábět velké komponenty se sofistikovanou geometrií a pomocí postupů, jako jsou 2k a cube, můžeme realizovat složité výrobky lisované z více než jednoho polymeru.

Montáž interiérových i exteriérových komponentů je klíčovou kompetencí, která nám umožňuje dodávat zákazníkům vysoce kvalitní komplexní systémy.

Naše flexibilní automatizované procesy nám umožňují vyrábět nákladově efektivně kvalitní komponenty pro řadu odvětví, včetně automobilového průmyslu, průmyslové výroby, stavebnictví a obalů pro opakované použití.

Lakovny umístěné v mnoha našich výrobních závodech nám umožňují vyrábět komponenty, které díky našemu rozsáhlému vybavení pro měření barev odpovídají komponentům dokončeným v domácích výrobních závodech zákazníků.

Inovativní techniky usnadňují výrobu produktů s jedinečnými povrchovými úpravami, které zákazníkům umožňují odlišit své výrobky na trhu.