Společnost XANDOR Plastics je hrdá na bohaté dědictví všech společností, které tvoří náš podnik.

Působíme celosvětově a jsme hrdí na to, že spolupracujeme s největšími světovými značkami, jako jsou BMW, Volkswagen Audi Group, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Daimler Truck, Lear, Hewlett Packard a Marks and Spencer.

Ve společnosti XANDOR Plastics jsou zdraví, bezpečnost a životní prostředí vždy našimi hlavními prioritami a pokud jde o dosažení nejvyšších možných standardů, neděláme v těchto ohledech žádné kompromisy.  Další podrobnosti o přístupu společnosti XANDOR k udržitelnosti naleznete zde.

Společnost XANDOR Plastics se zavázala poskytovat svým zákazníkům kvalitní řešení a na svých pracovištích zavedla systémy řízení kvality včetně IATF 16949 a ISO 9001.

Budeme dobrým sousedem ve všech čtvrtích, kde působíme. Budeme jednat čestně a transparentně. Stanovujeme vysoké standardy svého etického chování a máme důvěrné postupy, díky nimž mohou všichni spolupracovníci důvěrně upozornit na nedostatky.

Uvědomujeme si, že společnost není právnická osoba, společnost ožívá prostřednictvím svých lidí. Naši lidé jsou uznáváni pro své znalosti a profesionalitu. Spolupracovník společnosti XANDOR Plastics musí vždy žít v souladu s našimi hodnotami. Zde se podívejte na naše základní hodnoty.

Usilujeme o rozvoj všech našich spolupracovníků a každému z nás umožňujeme rozvoj a naplnění svého potenciálu. Postup v rámci našeho podniku je založen pouze na zásluhách. Netolerujeme žádnou diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, etnického původu, národnosti, státní příslušnosti, náboženství nebo víry, skutečné nebo vnímané sexuální orientace, pohlaví, rodinného stavu, věku nebo zdravotního postižení.

Zavázali jsme se k rovným příležitostem a v některých globálních regionech jsme povinni uvádět informace o rozdílech v odměňování genderů a naše historické subjekty mohou tyto informace najít zde.

 

Historie

Společnost XANDOR Plastics je spojením dvou velkých společností s hrdou historií a bezkonkurenčními hlubokými znalostmi v oblasti vstřikování plastů, výroby forem, nástrojů a souvisejících procesů s přidanou hodnotou.

Hodnoty

Nejlepší společnosti jsou uznávány nejen za to, co dělají, ale především za to, jak to dělají. Šest hodnot společnosti XANDOR Plastics odráží chování našich spolupracovníků a jejich vzájemné vztahy, vztahy se zákazníky, dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami.

Vize společnosti Xandor Plastics

Naší vizí je stát se provotřídním dodavatelem „světové úrovně“ pro plastové díly a systémy, které přináší hodnotu všem zúčastněným stranám. Této vize chceme dosáhnout díky 5-ti základním pilířům XANDOR Plastics.

Certifikace

Uznávané akreditace jsou důležitým způsobem, kterým podniky prokazují, že důsledně dodržují profesní standardy v klíčových oblastech. Společnost XANDOR Plastics je držitelem akreditací v oblasti systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentálního managementu a zajištění kvality.