Uznávané certifikace jsou důležitým způsobem, kterým podniky prokazují, že důsledně dodržují profesní standardy v klíčových oblastech.

Tyto certifikace podléhají externímu nestrannému auditu, který zajišťuje dodržování standardů.

Společnost XANDOR Plastics je držitelem certifikací v oblasti systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentálního managementu a zajištění kvality.

V rámci naší snahy o neustálé zlepšování realizují závody rovněž plány na získání certifikací v oblasti bezpečnosti dat a řízení spotřeby energie, pokud je dosud nevlastní.