Nejlepší společnosti jsou uznávány nejen za to, co dělají, ale především za to, jak to dělají.

Šest hodnot společnosti XANDOR Plastics odráží chování našich spolupracovníků a jejich vzájemné vztahy, vztahy se zákazníky, dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami.

Rozdíly v odměňování genderů

Zavázali jsme se k rovným příležitostem a v některých globálních regionech jsme povinni uvádět informace o rozdílech v odměňování genderů a naše historické subjekty mohou tyto informace najít zde.

Zobrazení našich informací o rozdílech v odměňování genderů

Udržitelnost

Náš přístup k udržitelnosti je zakotven v naší obchodní strategii.

Více o závazku, který jsme přijali