Jsme prvotřídním dodavatelem plastových dílů a systémů vstřikovaných do formy, přinášíme
hodnotu všem zainteresovaným stranám

Vize je založena na pěti pilířích:

  • Udržitelný růst: vyvážené portfolio zákazníků a portfolio stopy, kterou zanecháváme
  • Špičkové provozy: nejlepší kvalita ve své třídě, štíhlá výroba, skvělé pracovní prostředí
  • Nulové emise uhlíku do roku 2039
  • Spolehlivé inženýrské práce a mimořádné inovace: spolehlivé uvádění nových produktů na trh,
    technologie a procesy řízené hodnotami
  • Kultura důležitosti: podpora hodnot a angažovaných pracovníků